Consent to transfer personal data to Addepto sp. z o.o.


I hereby consent to transfer by Grape Up sp. z o.o. with its registered office in Krakow, at Gabriela Zapolska Str. 44, postal code 30-126 (hereinafter referred to as "Controller"), my personal data provided in the documents and forms sent by me and collected during the recruitment procedure by Grape Up sp. z o.o., to other company which is related to Grape Up - Addepto sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, Świeradowska Str. 47, postal code 02-662 Warsaw, Poland, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) under No. 0000729066 for the purposes of recruitment processes.


I have received information about the data processing by Controller, including the following:

  1. my consent is voluntary;
  2. I can withdraw my consent at any time, but I am aware, that withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing prior to the withdrawal;
  3. I have the rights, in particular, to access data, to receive a copy of the data, to rectify them, to delete, to limit processing, to raise complaints to the supervisory authority, and to data portability.

Zgoda na przekazanie danych do Addepto sp. z o.o.


Zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych zawartych w moim CV, powyższym formularzu oraz zebranych w toku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Grape Up sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie powiązanej z Grape Up spółce Addepto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisanej do KRS pod numerem 0000729066, w celach rekrutacyjnych.


Otrzymałem/am informację o tym, jak będą przetwarzane moje dane, w tym, że:

  1. moja zgoda ma charakter dobrowolny;
  2. przysługuje mi prawo do jej wycofania w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody;
  3. przysługują mi prawa, w tym prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.