Information

Promocja polskiej marki GRAPE UP — Cloud Native Application Development na rynkach międzynarodowych.

Grape Up Sp. z o.o. realizuje w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalego o nazwie:


“Promocja polskiej marki GRAPE UP — Cloud Native Application Development na rynkach międzynarodowych.”


Celem projektu jest promowanie usługi Cloud Native Application Development pod własną marką Grape Up na rynku międzynarodowym (w szczególności rynku amerykańskim, izraelskim oraz w krajach Europy Zachodniej) oraz dzięki idei Marki Polskiej Gospodarki zwiększenie świadomości marki.

W rezultacie realizacja projektu pozwoli na wzrost konkurencyjności spółki na rynku międzynarodowym oraz wzmocnienie rozpoznawalności Spółki jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań w obszarze architektury IT.


Całkowita wartość projektu: 886 841,45 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 588 975 zł

Last edited: March 22nd, 2017